image
  • Log på
  • Søg
  • Kontakt
  • Udskriv
  • Sitemap
Søg

 

GUDSTJENESTER

Februar

21.februar    2.søndag i fasten                     Ingen
28.februar    3.søndag i fasten                     Ingen

Marts
6.marts        Midfaste                                  Ingen
8.marts        Hverdagsgudstjeneste              19.00 Gæsteprædikant:
                                                                          Otto Paludan
13.marts      Mariæ bebudelses dag               9.00
20.marts      Palmesøndag                           10.30 Familiegudstjeneste
24.marts      Skærtorsdag                            19.00
27.marts      Påskedag                                 Ingen
28.marts      2.påskedag                              10.30 Påskefrokost

April
3.april          1.søndag efter påske                19.00
10.april        2.
søndag efter påske                Ingen
17.april        3.søndag efter påske                10.30
22.april        Bededag                                  Ingen
24.april        4.
søndag efter påske                Ingen

Maj
1.maj           5.søndag efter påske                10.30 Konfirmation
5.maj           Kristi Himmelfarts dag              Ingen
8.maj           6.
søndag efter påske                19.00
15.maj         Pinsedag                                  Ingen
16.maj         2.pinsedag: Fælles friluftsgudstjeneste i Reventlowparken 11.00
22.maj         Trinitatis søndag                       10.30 Pia Pape
29.maj         1.søndag efter trinitatis             Ingen

Juni
5.juni           2.søndag efter trinitatis             10.30
12.juni         3.
søndag efter trinitatis             14.00 Dåbsjubilæum
19.juni         4.
søndag efter trinitatis             10.30

Log på